Swangerskap

Voornaam: Colin


Voornaam: Colin

Stokvis

GaelicCailean, jong kind ... niks met die vis met dieselfde naam te doen nie. Dit is nietemin 'n pragtige idee van voornaam. Verminderend van Nicolas, hyfees 6 Desember. En jy kan dit aan 'n klein prinses gee om Coline te verander!