Videos

Wat is die verskillende fases van geboorte?


Tydperk van werk, min of meer lank afhangende van vroue, geboorte van die baba, bevalling, dit is die drie fases van geboorte. Verduidelikings in video van Caroline Schoch, vroedvrou.

Meer video's op ourfamily.com

rigting: Notrefamille
redigering: Notrefamille
rigting: Notrefamille